Ozonator +

Anjoni 

Pozovi: + 381 63 342 380

OZON je najsnažniji, najdelotvorniji sterilizator i dezinfekciono sredstvo poznato čovečanstvu

Prema svim istraživanjima, OZON za kratko vreme uništava sve viruse i bakterije u našem okruženju i 600 puta je jači od hlora, a pri tome ne šteti ljudskom organizmu.

Postupak sterilizacije i dezinfekcije ozonom se ogleda u otpuštanju tri atoma kiseonika. Oni oksidacijom razlažu i u potpunosti uništavaju ćelijski zid virusa ili bakterije i samim napadom na membrane ćelije i proteinske ljuske, direktno uništavaju njihov RNK i DNK.

Uspešnost suzbijanja virusa i bakterija sa OZONOM je 99,99%.

Prečišćavanje vazduha

Pomoću ozonatora svoj dom jednostavno, za svega 10 minuta možete pretvoriti u oazu čistoće! Uređaj prečišćava vazduh, ubija viruse i bakterije, a istovremeno i dezinfikuje sve površine u prostoriji. Ozon ima sposobnost da uništi čak i inaktivni virus gripa, koji se nalazi u vazduhu.

Prečišćavanje vode

Ozonator prečišćava vodu i uklanja zagađivače, smanjuje mutnost i uklanja gvožđe, sulfide i mangan. Iako se voda najčešće dezinfikuje hlorom, ozon ima i do 600 puta jače dejstvo. Druga prednost dezinfekcije vode ozonom u odnosu na hlor je i činjenica, da ozon ne ostavlja nikakve nusprodukte.

ozonator plus i prečišćavanje hrane

Prečišćavanje hrane

Hrana, voće, povrće i meso mogu da se potope u ozoniranu vodu na 5 minuta. Ozonirana voda čisti namirnice od svih štetnih bakterija i ostataka pesticida, eventualnih parazita. Ozonirana voda ima sposobnost da ukloni i Simian rotavirus SA11 i ljudski rotavirus..

Snaga ozona u suzbijanju virusa i bakterija je 99,99%

Ozon suzbija viruse:

HIV (koncentracija ozona 4 mg/l),
SARS i MERS (porodica Corona virusa),
GRIP (inaktivni),
INFLUENCA (inaktivni),
HEPATITIS,
ROTA virus (SA11).

Ozon suzbija bakterije:

 GOLDEN GRAPE COCCUS,
ESCHERICHIA COLIFORM,
GREEN PUS,
BACILLUS SUBTILIS.

važna saznanja o ozonu

Važna saznanja u borbi sa virusima i bakterijama

Istraživanja potvrđuju da virusi i bakterije u prirodi mogu da opstanu na tvrdim površinama od par sati do 5 dana, ali da na otvorenom prostoru do same infekcije dolazi samo u 10% slučajeva. Unošenjem virusa i bakterija sa odećom i obućom u zatvorenu prostoriju, mi produžavamo vreme njihovog opstanka, a mogućnost zaraze podižemo na 90%. Virusi i bakterije se u zatvorenom prostoru kroz vazduh lepe na sve radne i neradne površine i zato je od izuzetne važnosti vršenje sterilizacije i dezinfekcije zatvorenih prostora za vreme pandemije. Najdelotvornije sredstvo za suzbijanje svih virusa i bakterija u zatvorenom prostoru je OZON.

Gde se primenjuje ozon?

Ozon se primenjuje u zatvorenim prostorijama koje su veoma zahtevne, gde je neminovna i neophodna sterilizacija i dezinfekcija prostora i radnih površina.

To su: bolnice, ambulante, laboratorije, gerontološki centri itd.

Za vreme pandemije u tu kategoriju spadaju i dečji vrtići, škole i sva javna mesta gde boravi veći broj ljudi, a najbitniji je naš dom, u kojem treba da zaštitimo porodicu i sebe. Ozon koji koristimo u našem domu daje svakome od nas potpunu sigurnost od zaraze i infekcije.

DEZINFEKCIJA PROSTORA

NOVOSTI

Upišite Ime i Vaš mejl za Novosti o ozonatoru

Kontakt

Odgovor brzo sledi

Pozivi putem Viber, WhatApp ili mobilnog: +381 342 380

  +38163342380